1. جستجو برای حاج فردوسی
توصیه های حاج فردوسی درباره ماه مبارک رمضان

حاج فردوسی محقق حوزوی و مؤلف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به خداجویان راه حق تلاوت قرآن همراه با تدبر و مطالعه کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان در ماه مبارک رمضان را توصیه نمود.

کیفیت و کمیّت عبادت در بیان حاج فردوسی

حاج فردوسی مولف برنامه تربیتی منهاج فردوسیان و محقق حوزه علمیه قم در خصوص پرسشی در خصوص اینکه کیفیت عبادت مهم است یا کمیت آن؟ پاسخی مرقوم داشتند که در ادامه می آید.

درمان و علت خفقان قلب در تو صیه ای از حاج فردوسی

حاج فردوسی محقق حوزه علمیه قم و مولف برنامه تربیتی منهاج فردوسیان در پاسخ به فردی که دچار خفقان قلب و افسردگی گردیده بود توصیه ها و راه های درمان آن را بیان نمود که در ادامه می آید.

توصیه های حاج فردوسی برای کسب اشتیاق به سعادت

حاج فردوسی محقق حوزه علمیه قم و مولف برنامه تربیتی منهاج فردوسیان شش عامل را از عواملی دانسته که «اشتیاق» را تشدید و آتشِ طلب را در جان مشتاقان،جهت رسیدن به کمال سعادت شعله ور می نماید .

آثار منفی گفتگو با نامحرم از دیدگاه حاج فردوسی

حاج فردوسی:گفتگوی نوشتاری با نامحرم، ضرر اندر ضرر است و شما را از فضای معنویت و نورانیت، به فضایی تاریک و شهوانی می‌برد، هر چند قصدتان این نباشد. صریح و روشن عرض کردم که در مقام عمل، دچار تردید و وسوسه نشوید.

افطار زنان با آب ولرم در بیان حاج فردوسی مولف منهاج فردوسیان

حاج فردوسی محقق حوزه علمیه قم و مولف برنامه تربیتی منهاج فردوسیان به اشکالی در خصوص حدیثی که امام صادق(ع) می فرمایدک مرد با آب ولرم افطار نمایید؛حال آیا خطاب امام در این حدیث فقط مردها می باشد؟ پاسخ دادند.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری