به گزارش کلینیک روح درمانی،آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره)پیرامون چکیده نصایح بزرگان می فرمایند:

من علمای بسیاری را درک کردم از امـام خــمـیـنی گرفته تا آیت الله بــروجـردی و آیت الله شـاه آبــادی و آیت الله حــایـری و …
و اگر بخواهم در یـک کلام نصیحت تمـام بـزرگان را بگویم، می گویم :
اگر دنیــا و آخرت می خواهیــد، اگــر رزق و روزی می خواهیــد و در یــک کلام اگر همه چیــز می خواهید،
.
.
نمـاز اول وقت بخوانیــد …
*روزه نیوز
پی دی افپرینت