دسته : حکایت اخلاقیتاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
علت معروف شدن کتاب های شیخ عباس قمی

شیخ-عباس-قمیبه گزارش کلینیک روح درمانی،گر کسی برای خدا کار کند، کارش می گیرد و چون رضای خدا در آن است، سال­ها و قرن­ها کار او در ذهن و خاطر مردم نسل بعد از نسل می ماند و می چرخد.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی نقل می کند من این قضیه را از آقاى واله، از منبرى ‏هاى متّقى مشهد شنیدم. او مى ‏گفت: بعضى از کتاب ‏فروش ها با مرحوم حاج میرزا على محدّث زاده [فرزند مرحوم شیخ عباس قمی] قرار گذاشته بودند که بعضى از نواقص مفاتیح الجنان را تکمیل کنند. (در ذهنم هست که آقاى واله، کتاب مفاتیح را می گفت، ولى از شخص دیگرى شنیدم که کتاب منتهى الآمال را گفت.)

براى مثال اگر شعرى نوشته شده، ولى اسم شاعرش ذکر نشده است، اسم شاعر ذکر شود یا اگر در جایى گفته: «براى این مطلب به اقبال رجوع شود»، همان ‏جا دعا نقل شود تا نیازى به مراجعه نباشد؛ چون همۀ اشخاص به این کتاب ها دسترسى ندارند. آقاى حاج میرزا على هم قبول کرد.

حاج میرزا على شب، خوابِ پدرش را مى ‏بیند. مرحوم شیخ عباس قمی به وى مى‏گوید: این کار را نکن. من عمداً این کار را کرده ‏ام.

اینکه من اسم آن شاعر را ذکر نکردم و فقط به نقل شعر بسنده کردم، بدان جهت بود که شعرش خوب بود، ولى شاعر، درویش و صوفى یا منحرف بود. خوب بودن شعر، مصحّح این نیست که از شاعر ترویج کنم؛ لذا عمداً نخواستم اسم شاعر مطرح شود.

علت عدم نقل کامل آن دعاها این است که صاحبان کتب دعا، برگردن ما حق دارند و باید حقوق آنها محفوظ بماند. من حس کردم اگر این کتاب منتشر شود، ممکن است آن کتب ادعیه به انزوا کشیده شود و کم کم منسوخ شوند. لذا عمداً این کار را کردم تا اگر کسى دسترسى داشت، به آن کتب مراجعه کند.

علت اینکه کتاب هاى مرحوم شیخ عباس قمی شیوع پیدا کرده است، اخلاص ایشان و مراعات کردن این نکات است.

*حوزه به نقل از کتاب «جرعه ای از دریا»