دسته : حکایت اخلاقیتاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
شیخ عباس قمی در مسجد مملو از جمعیت سخنرانی نکرد!

به گزارش کلینیک روح درمانی،در عصر حاضر بازار غرور و خودبینی بین مردم داغ است. از افراد بی دین گرفته تا مدعیان دین که بعضا ناخواسته وارد وادی تکبر شده اند و به سرعت جلو می‌روند، اما خداوند انسان را از صفت رذیله تکبر و غرور نهی کرده است.

مرحوم محدث قمی (شیخ عباس) در یک زمستان بسیار سرد در شهر مشهد مقدس در مسجدی منبر می رفت، با توجه به علاقه ای که ایشان داشتند، هنگامی‌که متوجه حضور شیخ عباس قمی جهت سخنرانی در آن مسجد شدند برای استفاده از سخنان این دانشمند جمعیت زیادی جمع می شد.

روزی جمعیت زیادی در مسجد منتظر حاج شیخ عباس بودند؛ اما جناب محدث قمی، وقتی به مسجد رسید و پرده ورودی مسجد را بالا زد و آن جمعیت زیاد را دید، برگشت و دیگر به آن مسجد برای سخنرانی نرفت.

وقتی علت این کار را از آقا پرسیدند، فرمود: زمانی‌که پرده درب مسجد را بالا زدم و آن جمعیت کثیر را مشاهده کردم برای لحظه‌ای در خود حالت وسوسه، غرور و خودبینی احساس کردم و بهترین راه برای برای سرکوبی این حالت این بود که از آنجا بروم.

*حوزه نیوز به نقل از از کتاب داستا‌ن‌های صاحبدلان