به گزارش کلینیک روح درمانی،آیت الله مجتهدی در یکی از سخنرانی های خود بیان کردند:در یکی از روزهای حیات رسول خدا (ص)مردی عرب خدمت ایشان رسید و گفت: یا رسول الله روز قیامت حساب بنده ها با کیست؟

حضرت فرمودند: با خود خدا
مرد عرب خوشحال شد و گفت: خیالم راحت شد و رفت.
سپس حضرت به صحابه خود فرمود: این مرد حقیقت مطلب را فهمید.
 اصحاب به دنبال آن مرد عرب رفتند و از او پرسیدند : چرا وقتی فهمیدی حساب بنده ها با خود خداست گفتی خیالم راحت شد؟
 مرد عرب پاسخ جالبی داد، گفت: برای اینکه کریم وقتی بر انتقام گرفتن قدرت پیدا می کند،می بخشد و عفو می کند
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در تشریح این حدیث مثالی می زند و می گوید:چند سال پیش یک بنده خدایی چون کریم بود از قاتل پسرش گذشت و او را عفو کرد. جایی که بنده خدا گذشت می کند ، خدا گذشت نکند؟
سپس مرحوم مجتهدی می گوید:خدایا دل ما به این احادیث و حرف ها خوش است. خدا خودش می داند که ما چقدر با این حرف ها دلمان را خوش کرده ایم … اما از آن طرف باید حیا کرد، باید مواظبت نماییم که خطا نکنیم و از خدا شرم کنیم.
*باشگاه خبرنگاران
پی دی افپرینت