آیت الله قرهی:این شب رغبت را از دست ندهیم. در این شب، معلوم می شود که چه کسی به خدا رغبت دارد. لذا چون بیان شده که این شب، تالی تلو لیله القدر است، دقّت کنید که بتوانید بیدار بمانید.

به گزارش کلینیک روح درمانی، حضرت آیت الله روح الله قرهی در یکی از جلسات اخلاق خود پیرامون شب لیله الرغائب توصیه هایی نموده و فرمودند: حالا خدا می گوید: رجب المرجب آمده، بیایید خودتان را بشویید.برای همین شب جمعه اوّل ماه رجب، تالی تلو لیله القدری می شود که خیرٌ من الف شهر است.

اولیاء خدا هر کدام نکاتی را دارند و آیت‌الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، آن عارف واصل هم در المراقبات خود نکاتی را در زمینه این شب دارند. خداوند در این شب می گوید: بیا بنده من! لیله الرغائب را قرار دادم.

دو حال در رغبت
رغائب از رغبت است، دو حال رغبت هم داریم: رغبت مِن العبد و رغبت مِن المعبود. یعنی رغبت دو نوع است، یکی از ناحیه انسان؛ یعنی دیگر بس است و می روم. یکی هم از ناحیه خداست؛ یعنی بنده من! من تو را می خواهم، توبه کن، بیا، بگو: من اشتباه کردم و ببین که چطور من درب‌های رحمتم را باز کردم. بگو: من آمدم، من هم می گویم: خوش آمدی. بگو: من اشتباه کردم، من هم می گویم: «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً» ، دیگر اشتباه نکن و توبه‌ات حقیقی باشد.

شب لیله الرغائب شب رغبت آن را از دست ندهید
لذا این شب رغبت را از دست ندهیم. در این شب، معلوم می شود که چه کسی به خدا رغبت دارد. لذا چون بیان شده که این شب، تالی تلو لیله القدر است، دقّت کنید که بتوانید بیدار بمانید.

وجود مقدّس امام حسن مجتبی(علیه الصّلوه و السّلام) فرمودند: موقعی که کوچک بودیم، مادر ما، بی‌بی‌دوعالم(علیها الصّلوه و السّلام) از بعدازظهر، ما را می خواباند و یک ظرف آبی هم در کنارمان می گذاشت و گاهی به صورت ما آبی می‌زد که نخوابیم.لذا غروب به بعد سعی کنید که دیگر نخوابید. اگر شده بعد از ظهر هم ولو کار دارید، یکی دو ساعت زودتر برگردید، استراحت کنید که شب جمعه اوّل ماه رجب را از دست ندهید.

شب لیله الرغائب مانند شب قدر است
حکایت شب جمعه اوّل ماه رجب، حکایت شب قدر است. این‌طور مراقبه داشته باشید و آماده شوید.

به هر نحو که می توانید در ماه رجب استغفار را از دست ندهید
یکی از چیزهایی هم که در ماه مبارک رجب سفارش شده، استغفار زیاد است. به هر نوعش هم که باشد، ایرادی ندارد. مطالبی را آن مخلَص الهی (نه مخلِص)، آیت‌الله حاج شیخ عبّاس قمی(اعلی اللّه مقامه الشّریف)، در مفاتیح و سیّد بن طاووس(اعلی اللّه مقامه الشّریف)، آن مرد مخلَص الهی هم در کتاب اقبال از معصومین بیان کردند و نمونه‌هایی از استغفار بیان شده، امّا عرض من این است که هر نوع استغفار دوست دارید، بگویید، ولی استغفار را از دست ندهید.

*برگرفته از درس اخلاق آیت الله قرهی جلسه ۲۷۸ در تاریخ (۱۰/۰۲/۹۳)

پی دی افپرینت