به گزارش پایگاه تحلیلی تهذیب آنلاین (کلینیک روح درمانی)،عبد صالح خدا مرحوم حاج عزت الله مومنی در خصوص تمرکز در نماز خواندن می فرمودند: موقعی که تکبیر گفته ای و نماز می خوانی این قدر تکان نخور. آرام بگیر. در قلبت و در درونت باش . اجازه نده ذهنت تو را این طرف و آن طرف ببرد. فقط نماز بخوان کار دیگه ای انجام نده،ذهنت حرف نزند. وای از دست شما!!

چرا وقتی نماز می خوانی با دستت بدنت را می خارانی؟ چرا صورتت را می خارانی؟وقتی صورتت را می خارانی. شیطان همان جا ایستاده و صورتت رامی بوسد و بهت آفرین می گوید! دیگه دستت را روی صورتت نیار. این قدر دل شیطان رو شاد نکن. این قدر من رو اذیت نکن.

در برابر خالق آرام باش

پدر جان در برابر خالق ایستاده ای . ارام بگیر در مقابل خالق این قدر بی توجه نباش! در برابر این خدای رحمان و رحیم. موقع نماز متوجه الله باش نه چیز دیگری.

از درونت بیرون نرو. با هر کلمه که قرائت می کنی با همان باش،چیز دیگری حرف ذهنی و تصویر دیگری را با کلمات نمازت اضافه نکن.

برای توجه در نماز خوب وضو بگیر

برای زیاد شدن توجه ات در نماز خوب وضو بگیر. با توجه تمام وضو بگیر. نافله ها را بخوان تا آرام آرام وجودت به نماز علاقمند بشود. استغفار و صلوات زیاد بگو تا روحت آرام آرام پاک و پاکیزه بشود.

آن موقع می بینی که هر روز نمازت نمازتر شده. بعد از نماز ذهنت را از خدا قطع نکن. زود نرو سراغ حرف زدن و یا انجام دادن کارهایی که داری. کمی تامل و صبر کن.

پرهیز از شوخی و جوک گفتن

شوخی روزانه ات را کم کن چون دلت را می میراند. جوک هایی که درش بی حیایی هست درش غیبت اقوام کشور هست نام افراد هست نخوان زود از بین ببر این ها را تا خدا ببیند که از بازی گوشی و غفلت انزجار و تنفر داری آن موقع نور بهت میده.

پرهیز از هرزگی چشم

در روز حواست به خودت باشه چشمت رو نگذار جایی بره و هرزه باشد چشمت را بنداز پایین. توجه و تمرکزت روی الله و روی امام زمان باشد انها را همراه خودت ببین. آنها را دور از خودت نبین. آنها را در کنار خودت احساس کن. شوقت و به خدا زیاد کن. خودت را قانع کن که ذهنت را به جایی نفرستی تا ذهنت از بدنت خارج نشه این ها دائم تا اخر عمر باید آویزه ی گوشت باشد.

پی دی افپرینت