استاد فاطمی نیا: روز عرفه ، روز بسیار بزرگی است،خیلی ازاولیاء و بزرگان را زیارت کردم که به این روز چشم میدوختند.

 

به گزارش پایگاه تحلیلی تهذیب آنلاین (کلینیک روح درمانی)، استد فاطمی نیا در خصوص روز عرفه و دعای عرفه فرمودند: روز عرفه ، روز بسیار بزرگی است.خیلی ازاولیاء و بزرگان را زیارت کردم که به این روز چشم میدوختند.

طبق روایت، هرکس در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشده باشد ، اگر عرفه را درک کند وبه رازو نیاز واستغفار بپردازد ، آمرزیده میشود.

دراین روز، مسیر زندگی باید تغییر کند، عرفه یک راه عجیبی است.

اعمال روز عرفه را به هر مقدار که نشاط دارید، انجام بدهید
دعا خواندن به این نحو که انسان دائما ببیند چه مقدار از دعا باقی مانده است و انتظار تمام شدن آن را بکشد و خسته و بی نشاط شود، اثرچندانی ندارد!

درمضامین ومعانی بلند دعای شریف و عظیم عرفه تامل بفرمایید.

عمده این است که معرفت پیدا کنیم ، گاهی تامل در یک جمله ی دعا میتواند مسیرزندگی انسان را تغییر بدهد.

متاسفانه بعضی از مقدس ها فقط به دنبال کسب ثواب هستند! بارها دعای عرفه را به قصدثواب میخواند ولی یک مرتبه درمضامین عالیه ی آن تامل نمیکند! عزیز من همه ی دین که کسب ثواب نیست! اگر دعارا با معرفت وتامل بخوانیم ، ثواب هم در پی آن می آید.

*کانال تلگرام استاد فاطمی نیا

پی دی افپرینت