دسته : مهدویتتاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
چرا برای امام زمان عج صدقه می دهیم؟

آیت الله ناصری: موقعی که صدقه برای حضرت دادم، مثل دست گذاشتن روی کلید است که نور ولایی وجود خودم را روشن کرده‌ام و خودم استفاده می‌کنم، نه امام زمان علیه السلام.

به گزارش کلینیک روح درمانی (تهذیب آنلاین)؛ آیت الله ناصری، استاد اخلاق حوزه در یکی از سخنرانی های خود اینگونه بیان کرده است: گاهی سؤال می‌شود؛ اگر امام زمان (علیه السلام) به کسی احتیاج ندارد؛ پس این‌که بزرگان می‌گویند برای امام زمان علیه السلام صدقه بدهید و عبادات را محضر حضرت هدیه کنید و … برای چیست؟

در جواب می‌گوییم: ‌حضرت، بیمه حق تعالی است. ذخیره الهی است و عُصاره عالم وجود است. حضرت حق، وجود امام زمان علیه السلام و حیات و صحتش را تا موقعی که تشکیل حکومت جهانی بدهد، تضمین کرده است. این مسلم است؛ ولی توسلات ما برای استفاده خود ما است؛ برای مثال، این لامپی که اینجا روشن است، هیچ احتیاجی به من ندارد. من احتیاج به نور دارم.

پس موقعی که صدقه برای حضرت دادم، مثل دست گذاشتن روی کلید است که نور ولایی وجود خودم را روشن کرده‌ام و خودم استفاده می‌کنم، نه امام زمان علیه السلام. عبادات و صدقات، برای این است که ما از وجود حضرت استفاده بکنیم و بین من و وجود حضرت، ارتباطی باشد.

*ظهور آنلاین