خانه / رذایل اخلاقی

رذایل اخلاقی

علت رایج شدن گناهان زبانی در بیان آیت الله ناصری

آیت الله ناصری گفت: گناهان زبانی خیلی آسان و کم هزینه است و ما هم به آنها اهمیت نمی دهیم، اما کسی که می خواهد شراب بخورد، پیش مردم نمی‌خورد، چون حرمتی دارد و آبروی او می رود، لذا مخفیانه انجام می دهد و هر آثاری که دارد، برای خود اوست، ولی گناهان زبانی، این سختی‌ها را ندارد.

ادامه مطلب »

رذیله ای به نام بهره و ربا

پدیده استثماردر قرآن از نگاهى کلى، امرى ناروا و تعرضى ظالمانه و غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهى و سبب نابودى جامعه تلقى شده و هرگونه رابطه استثمارگرایانه، حرام و معاملات استثمارى به سبب تضییع حقوق دیگران، باطل شمرده شده است.

ادامه مطلب »

تکبر ریشه همه بدبختی ها

نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیاء و آغاز خلقت انسان به چشم مى ‏خورد و اعتقاد بسیارى از علماى اخلاق، ام المفاسد و منشاء بسیاری از رذایل اخلاقى و ریشه تمام بدبختیها و صفات زشت انسانى محسوب می شود، تکبر است!

ادامه مطلب »
bigtheme
error: Content is protected !!