خانه / رذایل اخلاقی

رذایل اخلاقی

بیهوده گویی از آفات زبان و راه درمان آن

بیهوده گویی یکی از آفات زبان است که مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی در کتاب اخلاق الاهی به «تعریف بیهوده گویى»، «اقسام بیهوده گویى»، «نکوهش بیهوده گویى از دید شرع»، «ریشه هاى درونى بیهوده گویى»، «پیامدهاى زشت بیهوده گویى» و «راه هاى درمان بیهوده گویى» پرداخته است که تقدیم علاقمندان می گردد.

ادامه مطلب »

علت رایج شدن گناهان زبانی در بیان آیت الله ناصری

آیت الله ناصری گفت: گناهان زبانی خیلی آسان و کم هزینه است و ما هم به آنها اهمیت نمی دهیم، اما کسی که می خواهد شراب بخورد، پیش مردم نمی‌خورد، چون حرمتی دارد و آبروی او می رود، لذا مخفیانه انجام می دهد و هر آثاری که دارد، برای خود اوست، ولی گناهان زبانی، این سختی‌ها را ندارد.

ادامه مطلب »

رذیله ای به نام بهره و ربا

پدیده استثماردر قرآن از نگاهى کلى، امرى ناروا و تعرضى ظالمانه و غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهى و سبب نابودى جامعه تلقى شده و هرگونه رابطه استثمارگرایانه، حرام و معاملات استثمارى به سبب تضییع حقوق دیگران، باطل شمرده شده است.

ادامه مطلب »

تکبر ریشه همه بدبختی ها

نخستین صفت از صفات رذیله که در داستان انبیاء و آغاز خلقت انسان به چشم مى ‏خورد و اعتقاد بسیارى از علماى اخلاق، ام المفاسد و منشاء بسیاری از رذایل اخلاقى و ریشه تمام بدبختیها و صفات زشت انسانى محسوب می شود، تکبر است!

ادامه مطلب »
bigtheme