1. نوشته هایی با برچسب آیت الله غروی
مرحوم آیت‌الله غروی هیئتی و ارادتمند به امام حسین(ع) بود

نوه مرحوم آیت الله سید محمد رضا غروی با توجه به اولین سالگرد ارتحال این عالم فرزانه گفت: ایشان در ماه محرم پیراهن مشکی به تن می نمودند و خیلی اهل سوز و گداز و گریه بر امام حسین(ع) بودند.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری