1. نوشته هایی با برچسب اطاعت شیطان
آیت الله جاودان: گناه کردن اولین نتیجه اطاعت از شیطان است

آیت الله جاودان طی سخنانی با اشاره به نتیجه اطاعت از شیطان گفت: اولین نتیجه اطاعت از شیطان گناه و خطا کردن انسان است که باعث گرفتاری انسان می شود.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری