1. نوشته هایی با برچسب خواص انگور
رفع اندوه با خوردن انگور سیاه

امام صادق(ع) در حدیثی به میوه‌ای اشاره می‌کند که اندوه انسان را از بین می‌برد.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری