1. نوشته هایی با برچسب خودشناسی
آیت الله مرتضی تهرانی: اهمیت تزکیه و خودشناسی

آیت الله مرتضی تهرانی گفت: تزکیه به سادگی قابل فهم نیست. برای رسیدن به این فهم، باید خود را بشناسیم و بدانیم که حق‌تعالی دو بعد در ما خلق کرده است.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری