1. نوشته هایی با برچسب شکاک
به سر بردن انسان شکاک در فضای تاریکی و تردید

آیت الله جوادی آملی در جلسه درس هفتگی اخلاق خود گفت: انسان شکاک حرف کسی را نمی شنود و در هول و هراس بوده وهمواره در فضای تاریکی به سر می برد.

آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
قالب خبری